home

100% aandacht schenken?
Algemene verkoopsvoorwaarden.


De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties.  Een reservatie of bestelling bij Loft aan het Water plaatsen betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.0 Algemeen
De producten en diensten aangeboden op onze site zijn ter goeder trouw beschreven.  De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.  Loft aan het Water kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of foutief gebruik van de producten en infrastructuur.

Wanneer je je eigen eten gaat meenemen of zou opteren voor Take-Away wordt er een service fee aangerekend van 45 euro/persoon. Loft aan het Water zal een creditkaart garantie vragen als waarborg.
 
2.0 Betalingen
Wij aanvaarden betalingen contant ter plaatse (bij aankomst) of vooraf via overschrijving.  Bij een overschrijving worden je bankgegevens niet via het internet getransfereerd, maar sturen wij u na de betaling van een cadeaubon of reservatie een bevestiging per e-mail.   
 
3.0 Prijzen
Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW.  De prijzen vermeld zijn per persoon.  De eventuele prijzen die via andere kanalen bezorgd worden zoals email, telefoon of de rekening ter plaatse zijn nooit bindend.  Bij eventuele discussie zijn enkel de prijzen vermeld op www.loftaanhetwater.be geldig. Loft aan het Water kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor bv.  foutieve prijzen die per email of telefoon ontvangen werden.
PP = prijs per persoon. Onze ervaringen zijn uniek en om te delen met je dierbare(n).
 
4.0 Kwaliteitsgaranties
Massages
Loft aan het Water garandeert steeds volgende kwaliteitsnormen:
• Je Loft aan het Water-medewerker heeft minimaal 4 maanden opleiding genoten in onze eigen Loft aan het Water-academie
• Je Loft aan het Water-medewerker geeft maximaal 3 massages per dag
• Je Loft aan het Water-medewerker  is matuur, door ons opgeleid en nooit een stagiair
• Je ervaart alles samen en nooit alleen
• Je ervaart onze duomassage perfect synchroon
• Je krijgt steeds onmiddellijk een eigen privé massage cocon beschikbaar
• Perfecte uitleg zodat je optimaal kan genieten vanaf de eerste seconde.
• Jij komt als gast steeds op de eerst plaats want kwaliteit primeert steeds boven kwantiteit.  Daarom is er bij Loft aan het Water geen winkel en grote reklameborden en staat de telefoon af.  We werken steeds op afspraak.
• Jij bent uniek. Wij passen ons aan aan de uniciteit en de wensen van elke individuele klant. 
Producten
Garantie op bepaalde producten wordt door ons enkel gegeven wanneer die garantie ook verstrekt wordt door onze toeleveranciers en fabrikanten van die producten. De garantievoorwaarden worden dan ook bepaald door de toeleveranciers of fabrikanten.
 
5.0 Openingsuren
Loft aan het Water is altijd open. 
We werken uitsluitend op afspraak.  Zo kunnen we jou perfecte rust en privacy garanderen. 
Loft aan het Water heeft steeds het recht om een aanvraag tot reservatie te weigeren, ook als er plaatsen beschikbaar zijn.
Verwenpakketten zonder overnachting: aankomst vanaf 9.00 uur en vertrek ten laatste om 22.30 uur.
Full Day&Night verwenpakketten: aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek ten laatste om 12.00 uur (weekend en huwelijksnacht verwenpakketten kunnen langer duren volgens beschikbaarheid).
Het aankomstuur wordt steeds op voorhand afgesproken en is bindend zodat we steeds de beste kwaliteit kunnen garanderen. Indien de klant meer dan 15 min. later aankomt dan het afgesproken uur, heeft Loft aan het Water het recht de reservatie te annuleren en de volledige som aan te rekenen voor de gemaakte reservatie.

6.0 Reservaties
Wat kan je reserveren?
Het is uitsluitend mogelijk om verwenpakketten te reserveren. Ervaringen kunnen wel afzonderlijk gereserveerd worden als uitbreiding van een gekozen verwenpakket of als vervanging van een bepaalde ervaring.  Loft aan het Water heeft het recht bepaalde voorstellen te weigeren en alternatieven voor te stellen.
Reservaties zijn enkel mogelijk vanaf 2 personen, tenzij expliciet overeengekomen met Loft aan het Water.
Hoe reserveren?
Reservaties worden enkel aanvaard met Naam,e-mail, telefoon nummer, reservatie aankomstdatum en uur, en het aantal personen.
De locaties van Loft aan het Water zijn privé woningen waar dan ook geen reservaties worden aangenomen of inlichtingen worden verstrekt.  Dit kan uitsluitend via internet, email of telefonisch.
Bij een reservatie of bestelling verklaart U zich akkoord met onze algemene voorwaarden & huisregels.

Reservaties worden aanvaard via e-mail of telefoon, en worden enkel aanvaard indien deze bevestigd worden door Loft aan het Water door middel van een orderbevestiging via e-mail. Gelieve uw reservatie te bevestigen met een reservatiewaarborg van minimum 100€ voor een reservatie zonder overnachting  of minimum 150euro/overnachting. U kan deze cash komen betalen of overschrijven met vermelding van datum die u opgaf bij uw reservatie, op het nummer 001-5302846-29. Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van de waarborg.
Bij een reservatie zullen wij steeds het door U opgegeven aantal personen aanrekenen bij reservatie.
Het resterende bedrag wordt ten laatste 1 week voor je relaxervaring overgeschreven op het nummer 001-5302846-29of contant betaald bij aankomst.
Loft aan het Water behoudt het recht om reservaties te weigeren en zonder meerkost en verwittiging een gelijkwaardige of duurdere kamer/ervaring toe te wijzen volgens beschikbaarheid.
 
7.0 Cadeaubonnen
Hoe gaan we te werk voor de supersnelle Loft aan het Water verwenbon?
1) Maak onmiddellijk je bon op maat via onze site of mail/bel als de bliksem naar ons met jouw wensen.  Via onze site krijg je de bon binnen enkele minuten.  Via email of telefonisch binnen de 24uur (behoudens uitzonderingen).  
2) Je ontvangt een e-mail terug met de cadeaubon als bijlage en met de vraag het bedrag op ons rekeningnummer over te schrijven.  
3) Jij hoeft enkel nog te betalen, de bijlage uit te printen en leuk te verpakken.  Je kan ook aan ons vragen om het leuk te verpakken en op te sturen.  Of je kan het eenvoudig komen afhalen na een telefoontje.
4) Zodra we jouw betaling ontvangen, activeren we jouw cadeaubon in ons bestand en krijg je een e-mail ter bevestiging. 
5) Jij schenkt de cadeaubon en de gelukkige maakt een afspraak met ons. 
6) Loft aan het Water neemt de volledige verdere afhandeling en verzorging voor haar rekening.
Bestelling van de bon.
De klant heeft een formele en bindende bestelling geplaatst zodra de bon is aangemaakt. Deze verbintenis geldt voor elk kanaal: bon per e-mail, bon via internetsites,… Aan elke bon is een unieke code toegekend.
Vanaf dit moment gelden de algemene annulatievoorwaarden (zie 8.0).
Waarde van de bon.
De inhoud van de bon heeft geen enkele waarde en Loft aan het Water is hiervoor niet verantwoordelijk. De waarde van de cadeaubon wordt uitsluitend bepaald door zijn unieke code en het bedrag van de betaling.
Zodra we de betaling van de cadeaubon ontvangen hebben, krijg je een e-mail dat jouw unieke code van de cadeaubon geactiveerd is met de vermelding van de waarde van de bon in euro. De waarde van de cadeaubon is dus uitsluitend het bedrag van de betaling.
Zo krijg je van Loft aan het Water alle flexibiliteit om een ander verwenpakket te kiezen bij je reservatie.. precies zoals jij het wil.

Geldigheidsduur
Onze cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig.  Heb je een bon van meer dan 1 jaar oud dan kan je deze onbeperkt in de tijd komen omruilen tegen 50% van zijn waarde.
Reserveren met de bon.
De cadeaubon is altijd met een unieke code en enkel geldig na ontvangst van de betaling. Indien niet werd betaald, nemen we geen reservaties aan.  
Loft aan het Water heeft ten allen tijde het recht het betalingsbewijs op te vragen bij de aankoper van de verwenbon. Wanneer de aankoper dit bewijs niet kan voorleggen, heeft Loft aan het Water het recht de bon te weigeren en geen reservaties te aanvaarden.
Als op de bon een geldig verwenpakket staat, garanderen we dit verwenpakket met dezelfde prijs gedurende 1 jaar.
Als op de bon een niet geldig verwenpakket staat, vertrekken we vanuit de verwenpakketten, prijzen en verkoopsvoorwaarden die op het moment van reservering gelden. 
Daarnaast zijn alle andere elementen van de verkoopsvoorwaarden van toepassing, waaronder 6.0 reservaties.
Aansprakelijkheid
Indien U de bestelling niet ontvangt of wanneer de bestelling beschadigd is, dient u ons daarvan binnen de 10 werkdagen op de hoogte te brengen. Enkel dan zal Loft aan het Water u de verliezen vergoeden of een nieuwe bestelling opsturen.

8.0 Annulatievoorwaarden
Annulatie van een geplaatste bestelling van goederen.
De Belgische wet op handelspraktijken geeft u het recht om een bestelling terug te sturen , binnen een periode van 7 dagen, nadat u de bestelling ontvangen heeft.
In het geval van fysisch verkeer, zoals goederen en cadeaubons, moet alles ongeopend, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking, teruggestuurd te worden naar Loft aan het Water, Herentalsesteenweg 81b, 2280 Grobbendonk(België).  De verzendingskosten voor het terugsturen en de verantwoordelijkheid zijn ten laste van de klant.
Loft aan het Water kan geretourneerde artikelen weigeren op basis van het feit dat de goederen niet origineel verpakt zijn, de originele verpakking of de goederen door de klant beschadigd zijn of de goederen gebruikt zijn.
In het geval van elektronisch verkeer, zoals cadeaubons en reservaties per email, moet er binnen de 7 dagen een email naar info@loftaanhetwater.be teruggestuurd worden met de expliciete vermelding van de annulatie. 
Zodra de termijn verstreken is, zal de koopwaar door de klant aanvaard geacht zijn en is terugname niet meer mogelijk.
Annulatie van diensten zoals een geplaatste reservatie.
  • Indien men niet tijdig, dit wil zeggen minstens 1 week voor de reservatie de afspraak annuleert, of de dag zelf houdt dit in dat men zelf iemand moet zoeken die in uw plaats kan komen, anders dien je de volledige som te betalen voor de gemaakte afspraak als schadevergoeding. 
  • Bij het niet komen wordt de volledige som doorgerekend als schadevergoeding, en zal je de rekening ontvangen.
  • Indien met tijdig annuleert (meer dan 1 week op voorhand) blijven de betaalde voorschotten altijd geldig voor het plaatsen van een reservatie op een ander tijdstip.  Je kan dan je voorschot gebruiken voor een nieuwe reservatie binnen 1 jaar en voor minstens een gelijkwaardig budget.  Reeds betaalde bedragen worden nooit teruggestort.
  • Ook indien er sprake is van overmacht in hoofde van de klant zijn boven vermelde vergoedingen verschuldigd.


9.0 Aansprakelijkheid en huisregels
In deze documenten vindt u de aansprakelijkheid en huisregels die van toepassing zijn op onze producten en diensten :  https://www.loftaanhetwater.be/pageView.php?page=871

10.0 Toepasselijk Recht
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is
de rechtbank van Turnhout bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.
Wij wensen U een aangename en onvergetelijke Loft aan het Water-ervaring.
Het Loft aan het Water team
Loft aan het Water
BTW BE 0891.739.707

reserveren
cadeaubon
stuur mij de noozletter
contacteer ons

fotoboek

gastenboek

Herentalsesteenweg 81b - Grobbendonk
014 50 20 53 - info@loftaanhetwater.be

Volg ons
Delen via

VTM nieuws

erkent Nooz© 2023 Loft aan het Water - Created by TOP